بایگانی نویسنده: nokhbegan

تاثیر عکس بر سئوی سایت

اظهار نظر جان مولر گوگل در مورد تصاویر و تاثیر رتبه بندی ها نقطه شروعی برای فکر کردن درباره استفاده از عکس ها برای سئو است. در یکی از توییت های اخیر یک نفر از جان مولر گوگل پرسید : آیا استفاده از تصاویر تاثیری بر رتبه بندی دارد؟ شخص مرتبط با این دوست دارای […]